Accreditatie voor SKJ

We hebben goed nieuws! Onze trainingen voor (jeugd)professionals zijn nu ook geaccrediteerd voor de SKJ. En daar zijn we blij mee! Aandacht hebben voor de kwaliteit van je werk en jezelf blijven ontwikkelen, vinden wij belangrijk. Wij delen graag onze specifieke kennis en vaardigheden over relaties en seksualiteit bij mensen met een beperking met (jeugd)professionals. … Lees verder

Maand van de Leuke Seks!

Maart is de Maand van de Leuke Seks. In deze maand  wordt er aandacht gevraagd voor positieve seksualiteit. Er worden allerlei activiteiten door het hele land georganiseerd (zie www.maandvandeleukeseks.nl). Deelnemers krijgen inspiratie en informatie over positieve seksualiteit. De organisatoren willen laten zien hoe leuk seks kan zijn! CSM Noord organiseert in deze maand de workshop … Lees verder

Dit voorjaar: Basistraining Methodiek van het Vlaggensysteem

In de training leer je werken met de Methodiek van het Vlaggensysteem. Dit is een succesvolle methodiek om seksueel gedrag van kinderen en jongeren met en zonder beperking te duiden en adequaat op te reageren. Je krijgt meer kennis over seksueel gedrag van kinderen, jongeren en mensen met een beperking. Je leert seksueel gedrag te beoordelen, … Lees verder

Kamer reageert op onderzoek Seks onder je 25e – VSO

We zijn blij met de reactie van de Kamer n.a.v. het onderzoek ‘Seks onder je 25e – voortgezet speciaal onderwijs’. Dit onderzoek is gedaan door Rutgers, Soa Aids Nederland en GGzE. In deze kamerbrief lees je de reactie van de Kamer. Wij delen de zorg! Het is positief dat het Ministerie van OCW naast het versterken … Lees verder

CSM Noord in Leeuwarder Courant

Mensen met een beperking maken soms een andere seksuele ontwikkeling door. Dit vraagt o.a. van opvoeders, leerkrachten en begeleiders andere vaardigheden. Het CSM is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met een beperking bij vragen over seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Voorheen voornamelijk werkzaam in Groningen, nu ook in Friesland. De Leeuwarder Courant heeft een … Lees verder

Kick-off Maand van de leuke seks!

In Maart 2019 vindt voor de tweede keer deze maand plaats en we starten op vrijdag 1 maart 2019 met de Kick Off bijeenkomst met een lezing van Ellen Laan en aantal workshops bij The Color Kitchen Zuilen in Utrecht. PROGRAMMA: 12.30 uur : Inloop 13.00 uur : Lezing Ellen Laan 14.30 uur : Pauze … Lees verder

Niet iedereen kan een volwaardige moeder of vader worden

Onze collega Judith Bouwman was vorige week in een uitzending van Noord Nieuws (RTV Noord). Dit was naar aanleiding van het bericht dat minister Hugo de Jonge 41 miljoen beschikbaar wil stellen voor het begeleiden van kwetsbare aanstaande ouders. Bekijk hier de uitzending. Lees meer over de plannen van de minister op deze site.   … Lees verder

Interview met Judith Bouwman in zorg+welzijn

De dag na het CSM-congres ‘Seks, zorg & plezier’, op woensdag 27 juni jongstleden, verscheen in de nieuwsbrief van zorg+welzijn (www.zorgwelzijn.nl) een interview met Judith Bouwman, coördinator van CSM Noord. Hierin geeft Judith haar visie op de veranderingen en ontwikkelingen binnen de zorg op het gebied van seksualiteit bij mensen met een (verstandelijke) beperking.

Handreiking bij mogelijk seksueel misbruik bij mensen met een beperking

De ‘Handreiking bij mogelijk seksueel misbruik bij mensen met een beperking‘ is tijdens het congres ‘Seks, zorg & plezier’ gepresenteerd. Deze handreiking heeft tot doel organisaties handvatten te geven rondom zorgvuldig handelen bij mogelijk seksueel misbruik bij mensen met een beperking. Hierbij gaan we uit van de visie op seksualiteit vastgelegd in de rechten van … Lees verder