Handreiking bij mogelijk seksueel misbruik bij mensen met een beperking

De ‘Handreiking bij mogelijk seksueel misbruik bij mensen met een beperking‘ is tijdens het congres ‘Seks, zorg & plezier’ gepresenteerd. Deze handreiking heeft tot doel organisaties handvatten te geven rondom zorgvuldig handelen bij mogelijk seksueel misbruik bij mensen met een beperking. Hierbij gaan we uit van de visie op seksualiteit vastgelegd in de rechten van … Lees verder