Handreiking bij mogelijk seksueel misbruik

CSM Noord heeft in samenwerking met de zedenpolitie Noord Nederland en De Zijlen een handreiking ontwikkeld bij mogelijk seksueel misbruik bij mensen met een beperking. Deze handreiking heeft tot doel organisaties handvatten te geven rondom zorgvuldig handelen bij mogelijk seksueel misbruik bij mensen met een beperking. Hierbij gaan we uit van de visie op seksualiteit … Lees verder