Werkwijze

Wij bieden gespecialiseerde hulpverlening aan mensen met een beperking, zoals bijvoorbeeld een verstandelijke beperking, autisme, NAH (niet-aangeboren hersenletsel) of mensen met een zintuiglijke beperking. Ook zijn we er voor het netwerk van onze cliënten, zoals bijvoorbeeld ouders, partners, begeleiders, huisartsen, leerkrachten en gedragsdeskundigen.

Trajecten

Wij bieden verschillende trajecten aan:

  • consultatie & onderzoek
  • seksuologische anamnese
  • begeleidingstrajecten

Consultatie & onderzoek

Op basis van dossieronderzoek, interview en observatie van de cliënt kunnen wij een advies geven voor de begeleiding en/of behandeling van de cliënt. Onderzoek kan worden gedaan bij vragen over seksualiteit, bijzonder seksueel gedrag, seksueel grensoverschrijdend gedrag of bij (vermoedens) van seksueel misbruik.

Seksuologische anamnese

Een interview en specifieke vragenlijst geeft zicht op de levensgeschiedenis van een cliënt en alles wat van invloed is geweest op de seksuele ontwikkeling. Deze anamnese leidt tot een hulpvraag en advies voor begeleiding en/of behandeling.

Begeleidingstrajecten

De begeleiding van het CSM is systeemgericht en gericht op inzicht, voorlichting, preventie en/of verwerking. Begeleiding is bij cliënten thuis of bij ons op kantoor. Doel van de begeleiding is de cliënt te ondersteunen bij vragen over relaties, seksualiteit, (bijzonder) seksueel gedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Taxatiegesprek

Een taxatiegesprek is een eenmalig gesprek waarin, op objectieve, methodische manier, feiten verzameld worden rondom situaties waarbij een vermoeden van seksueel misbruik en/of mishandeling bestaat. Een nadere toelichting en omschrijving staat in deze folder. [CSM-flyer Taxatiegesprek.]

Aanmelding

Na aanmelding van een traject maken we een afspraak voor een intakegesprek. We bespreken de aanleiding en het doel van het traject. Afhankelijk van het soort traject maken we afspraken over het verloop van het traject. Een aanmelding voor een traject kan telefonisch of via e-mail.

Financiering

Financiering van het traject gebeurt op verschillende manieren. Dit is afhankelijk van de situatie van de cliënt die zich heeft aangemeld. In overleg met het CSM kunnen we meer informatie geven over het traject en de financiering die hierbij hoort.