Over ons

Onze visie

Seksualiteit heeft een plek in het leven van ieder mens, met of zonder beperking! Bij mensen met een beperking vraagt de seksuele gezondheid vaak meer aandacht en ondersteuning. Door hun kwetsbaarheid is extra inzet nodig voor het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en is zorgvuldig handelen een vereiste wanneer misbruik toch aan de orde is.

Onze missie

Mensen met een beperking hebben recht op deskundige en gepaste ondersteuning bij hun seksuele ontwikkeling en bijbehorend seksueel (experimenteer) gedrag. CSM werkt aan de seksuele gezondheid van mensen met een beperking. Wij zorgen voor een positieve seksuele ontwikkeling en voorkomen daarmee seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het netwerk wordt hierbij betrokken, zodat ook zij de gezonde ontwikkeling kunnen (blijven) stimuleren.

Ons team

CSM is een onderdeel van MEE Noord. MEE Noord is ontstaan uit een fusie tussen MEE Friesland en MEE Groningen. Ons kantoor is gevestigd bij MEE Groningen.
Het team bestaat uit HBO+ geschoolde professionals die specifieke kennis en ervaring hebben van seksualiteit en de doelgroep mensen met een beperking.

Namen van het team

Judith Bouwman
Coördinator, trajectbegeleider en trainer
Roelienke Gort
Trajectbegeleider en trainer
Janet van Iddekinge
Gedragswetenschapper en trainer
Tineke Koes
Trajectbegeleider en trainer
Veronique Vonk
Trajectbegeleider en trainer
Ineke Wijnsma
Trajectbegeleider en trainer

Karin Janssen
Secretaresse

Onze freelance trainers:
Reina Swart
Reinoud Mollema
Karin Vader