Privacybeleid

Privacyverklaring CSM Noord

Informatie voor bezoekers

CSM Noord maakt onderdeel uit van MEE Noord.
In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en verwerken, voor welke doeleinden we deze gegevens verwerken, hoe we omgaan met het delen van gegevens, hoe lang wij uw gegevens bewaren, welke rechten u heeft ten aanzien van de gegevens en wat ons cookiebeleid is. Ook lichten we toe welke gegevens we verzamelen bij het gebruik van de website en hoe uw gegevens beschermd worden. Ons privacybeleid geldt voor de dienstverlening van en communicatie met CSM Noord.
CSM Noord:
p/a MEE Noord, Leonard Springerlaan 13, 9727 KB Groningen. Telefoon: 088 023 11 00 en
e-mail: info@csmnoord.nl
Naast deze informatie voor bezoekers van de website en belangstellenden, hebben wij ook een specifieke privacyverklaring opgesteld voor cliënten. Hierin wordt in eenvoudige taal verteld hoe we als CSM Noord omgaan met de persoonsgegevens die worden opgeslagen in de persoonlijke dossiers die gebruikt worden in de ondersteuning of begeleiding. Deze verklaring wordt bij de aanmelding verstrekt aan nieuwe cliënten.

Algemeen

CSM Noord respecteert uw privacy. We gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en we houden ons aan de eisen van de privacy wetgeving in Nederland (de AVG). Als u in het kader van onze dienstverlening of ander contact met ons heeft (bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website), leggen wij de door u opgegeven gegevens vast. We bewaren en verwerken uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven. U kunt te allen tijde de website van CSM Noord anoniem bekijken, u deelt dan geen persoonlijke gegevens met ons.

Doelen

Wij gebruiken uw gegevens voor de optimale uitvoering van de dienstverlening. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u deze hebt verstrekt. Uw gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt. Dit gebeurt enkel wanneer dat noodzakelijk is in het kader van de dienstverlening van CSM Noord of indien dit wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van MEE Noord naar de aard van het contact noodzakelijk is. Deze gegevens worden nooit langer dan noodzakelijk bewaard, tenzij dit nodig is in verband met andere wetgeving.

Beveiliging

CSM Noord zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Enkele van deze maatregelen zijn:
• Onze website is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
• toegang tot elektronische systemen is beveiligd conform de huidige standaarden;
• alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Cookies

CSM Noord maakt zeer beperkt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen. CSM Noord maakt gebruik van Google Analytics. Middels het verzamelen van data via cookies van Google Analytics krijgen wij inzicht in het gebruik van onze site. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. CSM Noord heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-¬diensten. De privacyverklaring van Google Analytics is hier te raadplegen. Derden hebben geen toegang tot de door CSM Noord geplaatste cookies. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u dit op elk apparaat aan te passen.

Uw rechten

U heeft verschillende rechten indien uw persoonsgegevens door CSM Noord worden verwerkt. U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, deze te laten wijzigen of te verwijderen. Ook heeft u het recht aan te geven dat de verwerking van uw gegevens dient te worden beperkt en/of kunt u bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen. U kunt in deze gevallen of indien u vragen heeft over het privacybeleid te allen tijde contact met CSM Noord opnemen door het sturen van een e-mail met vermelding van uw naam, woonplaats en uw verzoek naar: info@csmnoord.nl. Gelieve in het onderwerp te zetten “Persoonsgegevens”.

Rechten CSM Noord

CSM Noord behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Elke aanpassing zal op de website worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te lezen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende privacyverklaring op de hoogte bent.

Links naar andere websites

Op de websites staat een pagina met een links naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die betreffende organisatie(s).