Interview met Judith Bouwman in zorg+welzijn

De dag na het CSM-congres ‘Seks, zorg & plezier’, op woensdag 27 juni jongstleden, verscheen in de nieuwsbrief van zorg+welzijn (www.zorgwelzijn.nl) een interview met Judith Bouwman, coördinator van CSM Noord. Hierin geeft Judith haar visie op de veranderingen en ontwikkelingen binnen de zorg op het gebied van seksualiteit bij mensen met een (verstandelijke) beperking.

Handreiking bij mogelijk seksueel misbruik bij mensen met een beperking

De ‘Handreiking bij mogelijk seksueel misbruik bij mensen met een beperking‘ is tijdens het congres ‘Seks, zorg & plezier’ gepresenteerd. Deze handreiking heeft tot doel organisaties handvatten te geven rondom zorgvuldig handelen bij mogelijk seksueel misbruik bij mensen met een beperking. Hierbij gaan we uit van de visie op seksualiteit vastgelegd in de rechten van … Lees verder