Handreiking bij mogelijk seksueel misbruik

CSM Noord heeft in samenwerking met de zedenpolitie Noord Nederland en De Zijlen een handreiking ontwikkeld bij mogelijk seksueel misbruik bij mensen met een beperking.

Deze handreiking heeft tot doel organisaties handvatten te geven rondom zorgvuldig handelen bij mogelijk seksueel misbruik bij mensen met een beperking. Hierbij gaan we uit van de visie op seksualiteit vastgelegd in de rechten van de mens met een verstandelijke beperking, namelijk ‘het recht op bescherming tegen misbruik en onterende benadeling’. Een ander doel is om een goede samenwerking middels deze handreiking te bereiken tussen politie en hulpverleners.

Deze handreiking is gebaseerd op de documenten ‘Seksualiteit en seksueel misbruik; visie en beleid als basis voor goede zorg en kwaliteit van bestaan; praktische handvatten voor managers in de verstandelijk gehandicaptenzorg, VGN 2011’ en het addendum hierop ‘Veiligheid en veerkracht versterken’ (strafrecht en hulpverlening bij seksueel misbruik tussen cliënten) VGN 2017. In deze handreiking wordt beschreven welke stappen gezet kunnen gaan worden als het gaat om signalen of vermoedens van seksueel misbruik. Om deze handreiking actueel te houden wordt het jaarlijks zo nodig bijgesteld.

Heb jij behoefte aan handvatten om zorgvuldig te kunnen handelen bij mogelijk seksueel misbruik bij mensen met een beperking? Lees dan onze Handreiking bij mogelijk seksueel misbruik 2022