CSM Noord in Leeuwarder Courant

Mensen met een beperking maken soms een andere seksuele ontwikkeling door. Dit vraagt o.a. van opvoeders, leerkrachten en begeleiders andere vaardigheden. Het CSM is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met een beperking bij vragen over seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Voorheen voornamelijk werkzaam in Groningen, nu ook in Friesland. De Leeuwarder Courant heeft een mooi artikel geschreven n.a.v. ons werk over ‘Grenzen en wensen hanteren moet je leren’ Grenzen en wensen hanteren moet je leren