Kamer reageert op onderzoek Seks onder je 25e – VSO

We zijn blij met de reactie van de Kamer n.a.v. het onderzoek ‘Seks onder je 25e – voortgezet speciaal onderwijs’. Dit onderzoek is gedaan door Rutgers, Soa Aids Nederland en GGzE. In deze kamerbrief lees je de reactie van de Kamer. Wij delen de zorg! Het is positief dat het Ministerie van OCW naast het versterken en verbeteren van preventie binnen en buiten het onderwijs ook aandacht heeft voor hulp die nodig is. Jongeren in het VSO hebben naast sociaal leren ook behoefte aan begeleiding op maat.