Bijna half miljoen voor 4-jarig project ‘DOEN’!

Prachtig nieuws!
Een jaar voorbereidingstijd heeft er toe geleid dat we met succes subsidie krijgen voor het project ‘DOEN’! Het doel van project DOEN! is om binnen zowel het medisch als sociaal domein de samenwerking en verbinding lokaal te verbeteren bij het thema onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar aanstaand ouderschap bij mensen met een beperking en/of psychische problematiek. De samenwerking binnen de diverse domeinen gaat zich richten op een integrale aanpak waarbij er ook een belangrijke rol is weggelegd voor ervaringsdeskundigen.

DOEN! en Nu Niet Zwanger

Vanuit MEE Groningen (afdeling CSM Noord) zijn we mede initiatiefnemer geweest voor de aanvraag bij ZonMw. We vinden namelijk dat er veel meer aandacht moet zijn die gericht is op preventie, zorg en ondersteuning bij onbedoeld zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap. Door een gezamenlijk aanpak, zeker wanneer dat integraal gebeurt, kunnen we veel problemen voorkomen en oplossen.
Het plan sluit tevens mooi aan bij het Nu Niet Zwanger project. Dit project ondersteunt kwetsbare (potentiële) ouders bij het nemen van regie over hun kinderwens. Door actief het gesprek aan te gaan over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie, met als doel ongeplande en ongewenste zwangerschappen te voorkomen.

Praten over seksualiteit met je cliënt

Veel hulpverleners vinden het moeilijk het gesprek over kinderwens, anticonceptie en ouderschap aan te gaan. Zeker wanneer er geen duidelijke hulpvraag is. Het project DOEN! wil dan ook een stimulans zijn voor het beter kunnen signaleren en bespreekbaar maken van deze thema’s. Inzet daarbij zal zijn het vergroten van passende kennis en vaardigheden. Vanuit MEE Groningen gaan we onze expertise inzetten om het project DOEN tot een succes te maken.